ITT Piotr Gądek spawanie

Spawanie MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego.

(MIG, metoda 131) - jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel

(MAG, metoda 135) - jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem

Zalety metody MIG/MAG:

Spawanie Aluminium
Spawanie stali węglowych
Spawanie stali nierdzewnych